Bestuur

Marcel RuwielMarcel Ruwiel, voorzitter
Samen met mijn vrouw Annegreet, zoon Rienk (2011) en dochter Maaike (2013) wonen wij met veel plezier sinds augustus 2013 in de Tuinwijk. Vanuit mijn vorige woning, was ik actief in de bewonersvereniging en miste die in Ter Borch. Na contact met Marjon Stoppels (Linkedin groep Ter Borch) en Wolter van der Weide (Facebook Ter Borch) zijn we samen begonnen met het opzetten van de bewonersvereniging. In eerste instantie hebben we ons alleen op onze eigen Tuinwijk gericht, maar al snel kwamen er vragen om ook de andere wijken van Ter Borch te laten aansluiten. Er zijn inmiddels bijna 20 vrijwilligers met een ‘functie’ in de vereniging. De commissies zijn zeer actief op hun eigen terrein en de gezelligheid wordt zeker niet vergeten. Bij het ophalen van de mailadressen in alle wijken, ontmoeten we enthousiaste reacties die ons extra energie geven om er samen iets moois van te maken.


VACATURE, secretaris
Als lid van het bestuur, zijn de taken van deze functie vooral administratief en communicatief. Zo worden de notulen van de bestuursvergaderingen (6x per jaar) en ledenvergadering (1x per jaar) opgesteld. Ook worden de nieuwsbrieven opgemaakt (veelal op basis van aangeleverde informatie). Ook wordt het centrale archief (digitaal) beheerd.

 

Ralph Meijer, penningmeester
Samen met Annelies en mijn zoon en dochter ben ik sinds februari 2013 woonachtig in het mooie Eelderwolde aan de Hayo Ripperdalaan. De natuur, rust en ruimte spraken ons direct aan met daarbij de stad Groningen op fietsafstand. Voordat we hier kwamen wonen, hebben wij ruim 10 jaar in Amsterdam gewoond en nu zijn we weer terug in het Noorden waar we beide opgegroeid zijn. In Amsterdam was ook een bewonersvereniging actief wat zorgde voor een prettige verbondenheid binnen de wijk. Het intitiatief juich ik dan ook van harte toe!

 

 

Het bestuur wordt ondersteund door VACATURE, ledenadministratie/backoffice
Als ondersteuner van het bestuur, zijn de taken van deze functie vooral administratief en communicatief. Het behandelen van de binnenkomende mail en het verspreiden van deze mail naar de diverse doelgroepen (leden, bewoners Ter Borch, sponsors, gemeente, derden). Hiervoor is het van belang regelmatig de mail te controleren. Ook worden de bestuursvergaderingen bijgewoond (6x per jaar).

 

De organisatie van de “Bewonersvereniging Ter Borch” is samengesteld uit een bestuur en 3 commissies.

Contactgegevens bestuur:

  • Marcel Ruwiel, voorzitter@bewonersvereniging-terborch.nl
  • vacature, secretaris@bewonersvereniging-terborch.nl
  • Ralph Meijer, penningmeester@bewonersvereniging-terborch.nl

De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door leden van iedere commissie.

  • commissie Publieke Zaken: Marcel Dol
  • commissie Activiteiten: Jan Folbert
  • commissie Inkoop: Max Kamperman
  • commissie Jeugd: Mareke Miedema

Het bestuur wordt ondersteund voor de ledenadministratie door vacature.

Bij het opstarten van de vereniging en gedurende het eerste jaar hebben Marjon Stoppels (secretaris) en Ilja Koenders (backoffice/ledenadministratie) belangrijke ondersteuning geboden.

Reageren is niet mogelijk