Commissie Activiteiten

Het doel van de commissie activiteiten is het stimuleren van ontmoetingen tussen de bewoners van Ter Borch. Dit willen we bereiken door het organiseren van activiteiten.

De commissie activiteiten bestaat uit een aantal bewoners van Ter Borch, die het leuk vinden om actief bezig te zijn en het leuk vinden om activiteiten te organiseren voor de wijkbewoners. Bij de uitvoering van de activiteiten vragen wij hulp aan de medebewoners van de wijk.

In de afgelopen jaren zijn er al diverse activiteiten georganiseerd zoals stratenvolleybal, bubbelvoetbal, schoonmaakacties, Koningsdag en de Kerstborrel. Met name de laatste twee zijn erg populair.

Stratenvolleybaltoernooi 2016

De commissie hoopt nog vele jaren door te gaan met het organiseren van activiteiten en het met elkaar in contact komen van de wijkbewoners te stimuleren middels activiteiten.

Ideeën en voorstellen van bewoners ontvangen we graag. Ook het aanmelden om een keer mee te helpen bij de organisatie of uitvoering van een activiteit wordt erg gewaardeerd.

Contact met de commissie gaat via mail naar activiteiten@bewonersvereniging-terborch.nl

De commissie activiteiten bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Cristien van der Woude Cristien van der Woude
Louise Kuperus Jij? je bent van harte welkom! Mail ons

activiteiten@bewonersvereniging-terborch.nl 

Marcel Ruwiel
Samen met mijn vrouw Annegreet, zoon Rienk (2011) en dochter Maaike (2013) wonen wij met veel plezier sinds augustus 2013 in de Tuinwijk. Vanuit mijn vorige woning, was ik actief in de bewonersvereniging en miste die in Ter Borch. Na contact met Marjon Stoppels (Linkedin groep Ter Borch) en Wolter van der Weide (Facebook Ter Borch) zijn we samen begonnen met het opzetten van de bewonersvereniging. In eerste instantie hebben we ons alleen op onze eigen Tuinwijk gericht, maar al snel kwamen er vragen om ook de andere wijken van Ter Borch te laten aansluiten. Er zijn inmiddels ruim 20 vrijwilligers met een ‘functie’ in de vereniging. De commissies zijn zeer actief op hun eigen terrein en de gezelligheid wordt zeker niet vergeten. Bij het ophalen van de mailadressen in alle wijken, ontmoeten we enthousiaste reacties die ons extra energie geven om er samen iets moois van te maken. Na de eerste jaren (2015-2018) voorzitter te zijn geweest, is het stokje overgenomen door Marcel Dol. Zelf ben ik nu nog actief voor de commissie activiteiten waarin ik met veel plezier mijn steentje bijdraag.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.