Commissie Inkoop

Binnen de wijk hebben we reeds in kleinere kring gebruik kunnen maken van inkoopvoordelen op het gebied van plaatsing zonnepanelen. Middels het in het leven roepen van een Commissie Inkoop willen we dit verder vorm gaan geven. Doelstelling van de inkoopcommissie is het genereren van inkoopvoordelen voor de leden van de bewonersvereniging middels collectieve inkoop. 

Het genereren van inkoopvoordelen zal ingevuld worden door een aantal door de inkoopcommissie geselecteerde leveranciers een offerte aan te laten bieden inclusief een collectiviteitskorting. De leveranciers dienen te voldoen aan vooraf opgestelde criteria (bewezen track record, goede referenties etc). Uit de aangeboden offertes zal de inkoopcommissie de scherpste offerte voor haar leden uitonderhandelen en dit communiceren (inclusief geldigheid offerte) via de nieuwsbrief. Vervolgens zal de bewoner zelf een relatie aangaan met de leverancier waarbij er gebruik gemaakt kan worden van deze inkoopvoordelen.

Via een enquête inventariseert de commissie de behoefte aan een inkoopactie bij de leden.

Wil je weten wat er al gedaan is en aan gaat komen, kijk dan op deze pagina.

De volgende acties lopen nog:

De inkoopcommissie bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Frank Los Frank Los
Sinds 2008 wonen mijn vrouw Miriam, zoon Wouter en ik de Tuinwijk, onderdeel van onze mooie wijk Ter Borch. We vinden het een voorrecht te wonen in deze plezierige wijk en fantastische omgeving: in de natuur, maar wel dicht bij de stad. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het behoud en verbetering van het woonplezier van de bewoners in onze wijk. Onder meer door me in te zetten voor de commissie Centrale Inkoop van de Bewonersvereniging en het dienen van ons gezamenlijk belang.
Herman Stagge
Samen met mijn vrouw sinds december 2007 woonachtig in Eelderwolde. Wij realiseren ons dat het bijna een voorrecht is om hier te wonen. Daarom wil ik meehelpen om de woonkwaliteit hoog te houden. Actief deelnemer zijn van de inkoopcommissie vind ik plezierig , zeker als dit leidt tot voordeel voor andere wijkbewoners.
Gerrald Voerknecht
Samen met Karin bewoners van het eerste uur (2007) in de prachtige wijk Ter Borch aan de Alberdina Beerlinglaan. Een wijk nog volop in beweging en ontwikkeling. In mijn jeugdjaren heb ik mijn hobby “computers ;-)” kunnen omzetten in werk en als ICT Manager bij Arriva Nederland doe ik dit tot op de dag van vandaag nog met heel veel plezier. Het is zelfs mijn hobby gebleven al is fotografie daaraan toegevoegd en is de privétijd ook stevig gevuld met concerten, schouwburg en andere uitstekende bezigheden met eega en dochter (Yvonne). Vanuit mijn hobby en mijn werk hoop ik een bijdrage te kunnen leveren binnen de inkoopcommissie.
Han Hindriks
Sinds 2014 wonen wij (Danielle, Tim, Luuk en Benjamin) met veel plezier in Rietwijk als een van de eerste bewoners van dat deel van de wijk. Gezamenlijkheid en sharing is de toekomst van onze maatschappij waarbij gezamenlijk inkopen een belangrijk onderdeel is. Binnen de inkoopcommissie hou ik mij in eerste instantie bezig met zonnepanelen en aanverwante acties. Het zou fantastisch zijn als in Ter Borch uiteindelijk ‘grids’ worden aangelegd van straten die in hun eigen stroom voorzien door zonnepanelen en lokale opslag in thuisaccu’s. Wij hopen op deze manier bij te dragen aan een duurzame wijk en het woonplezier in Ter Borch. In mijn baan bij Deloitte Sustainability Risk kom ik dit dagelijks tegen.
Max Kamperman
Samen met mijn vrouw Saskia ben ik in 2009 in de Tuinwijk komen wonen, aan de Hayo Ripperdalaan. We hebben daar met veel plezier gewoond, maar zijn eind 2015 met dochter Frederique verhuisd naar de Jan Warmoltslaan, ook in de Tuinwijk. Het bevalt ons erg goed in Ter Borch. Ik vind het mooi en belangrijk om als bewoners samen op te trekken en onze eigen bijdrage te leveren aan een goed woonklimaat. Vanaf de start van de bewonersvereniging heb ik deel uitgemaakt van de commissie Publieke zaken, maar sinds kort maak ik onderdeel uit van de commissie Inkoop. Ik hoop dat we in de toekomst mooie inkoopvoordelen kunnen (blijven) aanbieden waar veel bewoners hun voordeel mee kunnen doen.
Bart Ludwig
In 2010 zijn wij vanuit Groningen in Waterwijk komen wonen. Samen met mijn vrouw Janneke en onze drie kinderen (Ine, Jan en Reinoud) wonen wij hier met heel veel plezier. Twee jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met de commissie Centrale Inkoop van de Bewonersvereniging door de collectieve inkoopactie van zonnepanelen. We hebben destijds gebruik gemaakt van de actie en genieten elke maand weer van de opbrengst van deze panelen. Ik draag dan ook graag mijn steentje bij om ook andere bewoners van onze prachtige wijk te laten profiteren van de voordelen van collectieve inkoop.

Reageren is niet mogelijk