Gedeelte Madijk afgesloten van 26 t/m 30 oktober

In week 44 gaat de Gasunie herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de Madijk op het fietspad ter hoogte van het Bakkerslaantje.

Er is een kleine omleidingsroute gemaakt die tzt geplaatst wordt. Zie tekening.

De werkzaamheden gaan een week duren en intussen tijd is dit fietspad voor al het verkeer afgesloten.

Reacties zijn gesloten.