Archief

Archief van onder andere nieuwsbrieven van de Bewonersvereniging Ter Borch. Over de wijken, wier wit gepilaarde villa-huizen laag wegscholen in het geboomte der lanen en tuinen, hing een donzende geluideloosheid, in de windstille benauwdheid der avondlucht, als was de matte avond moê van den zonneblakenden dag der Oostmoesson.

 

Reacties zijn gesloten.