Commissie Duurzaam

In 2019 is er binnen de bewonersvereniging een nieuwe commissie gestart. De Commissie Duurzaam. Deze commissie is bezig op het brede terrein van duurzaamheid waarbij gedacht kan worden aan ‘energie besparing’, ‘verminderen milieubeslag’, ‘leefomgeving’ en ‘bewustwording’.

  • Energie besparing heeft te maken met minder gas, elektra en andere brandstoffen (hout, benzine, pellets etc). Hierbij kan het gaan om vervanging van de CV ketel, aanschaf van zonnepanelen, elektrisch rijden of promoten van LED etc.
  • Vermindering milieubeslag heeft te maken met repareren, hergebruiken en recyclen maar ook gezamenlijke aanschaf en gebruiken van middelen. Dit kan een grasmaaier of hogedruk reiniger zijn. Moeten we allemaal dit zelf in huis hebben? Ook het hergebruiken van verpakkingsmateriaal (bijv. plastic zaken van de bakker meenemen bij het volgend bezoek).
  • Leefomgeving gaat over het hergebruik van spullen en het schoonhouden van de omgeving. Denk hierbij om het mooie initiatief van de lokale Marktplaats app en jaarlijkse zwerfvuil actie van de bewonersvereniging.
  • Bewustwording is het uitdragen van al hetgeen hier staat, elkaar aanspreken op ongepast gedrag en op de scholen aandacht vragen voor het onderwerp. Ook kan het laten zien wat ‘onder zeeniveau’ voor Ter Borch betekent. Hoe hoog staat het water (NAP) nu eigenlijk en wat als het 1 meter hoger komt. Ook de Duurzame huizenroute in Ter Borch valt hier onder.

De leden van de commissie Duurzaam zijn: Anton Wolthuis, Han Hindriks, Rolf Akker, Haye bij de Weg, Erwin van Dijk en Marcel Ruwiel.

De commissie wordt ondersteund door een denktank waarin zitten Aaldrik Haijer, Bart Ludwig, Bertil Kruize, Frank Los en Henk Jan Braggaar.

Aanmelding voor commissie of denktank via duurzaam@bewonersvereniging-terborch.nl waar je ook met vragen en suggesties terecht kunt.

Reacties zijn gesloten.