Commissie Inkoop

Binnen de wijk hebben we reeds in kleinere kring gebruik kunnen maken van inkoopvoordelen op het gebied van plaatsing zonnepanelen. Middels het in het leven roepen van een Commissie Inkoop willen we dit verder vorm gaan geven. Doelstelling van de inkoopcommissie is het genereren van inkoopvoordelen voor de leden van de bewonersvereniging middels collectieve inkoop. 

Het genereren van inkoopvoordelen zal ingevuld worden door een aantal door de inkoopcommissie geselecteerde leveranciers een offerte aan te laten bieden inclusief een collectiviteitskorting. De leveranciers dienen te voldoen aan vooraf opgestelde criteria (bewezen track record, goede referenties etc). Uit de aangeboden offertes zal de inkoopcommissie de scherpste offerte voor haar leden uitonderhandelen en dit communiceren (inclusief geldigheid offerte) via de nieuwsbrief. Vervolgens zal de bewoner zelf een relatie aangaan met de leverancier waarbij er gebruik gemaakt kan worden van deze inkoopvoordelen.

Via een enquête inventariseert de commissie de behoefte aan een inkoopactie bij de leden.

Wil je weten wat er al gedaan is en aan gaat komen, kijk dan op deze pagina.

De volgende acties lopen nog:

De inkoopcommissie bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Frank Los
Bart Ludwig
Haye bij de Weg

Reacties zijn gesloten.