Commissie Inkoop, inkoopactie overzicht

Onderstaande acties door de commissie uitgevoerd of in uitvoering.

Uitsluitend leden van de bewonersvereniging kunnen deelnemen aan de inkoopacties.

2018:

Informatieavond Inbraakpreventie

Op 20 april 2018 van 17.00 tot 20.00 uur naast en in het Borchkwartier.

Inbraak / alarm installatie

Inventarisatie na informatieavond om na te gaan waar behoefte aan is.

Rookmelders aanschaf en plaatsing

Rookmelders gaan 10 jaar mee. Op 19 mei worden de aangeschafte rookmelders mogelijk ook geplaatst.

Gevelbehandeling tegen spinnen

Herhaling van de 2017 actie

Schoorsteenvegen

Is in voorbereiding

Zwemtrap + installatie

Is in voorbereiding

Waterontharders

Is in voorbereiding

Riet snoeien/verwijderen

Is in voorbereiding

2017:

Zonnepanelen (2017 versie)

Begin juni is deze actie in een mailing verzonden. De inhoud van de actie vind je op de pagina die hierboven als link staat.

SKG*** cilinder aanbieding

De in 2016 uitgevoerde inkoopactie is in 2017 herhaald. Ook ditmaal konden alle bewoners van Ter Borch meedoen met deze actie. Dus ook niet-leden.

Gevelbehandeling tegen spinnen

In navolging van het spinvrij maken van de gevels in delen van de Waterwijk is een inkoopactie voor de hele wijk geweest.

2016:

Schoonmaken Zonnepanelen

Het schoonmaken van zonnepanelen is aan te raden. Gezamenlijke inkoop van een reiniging wordt overwogen. Hier is wel al informatie te vinden om het eventueel zelf te doen.

SKG*** cilinder aanbieding

Naar aanleiding van een drietal inbraken in de wijk gedurende de wintersport vakantie, heeft sponsor en wijkbewoner Kuiter Groningen een aanbieding aan de leden gedaan. Deze is via de commissie inkoop gelopen en gecommuniceerd in de mail op 20 maart 2016. Deze inkoopactie is ook opengesteld voor niet-leden.

Het gaat hierbij om het vervangen van cilinders in de sloten waarna de thans veel gebruikte inbraakmethode (zgn. ‘Kerntrekmethode’) niet meer mogelijk is.

Zilvervisjes/papiervisje

In de enquête van februari 2016 is de vraag gesteld of er last is van deze beestjes in de woning en of er bestrijding gewenst wordt. Deze vraag is door 103 leden ingevuld. Daarvan hebben er 51 aangegeven bestrijding te wensen. De commissie Inkoop zal zich daarom verder in de bestrijding verdiepen en hierop terug komen.

Hovenier

In dezelfde enquete (februari 2016) werd gevraagd naar interesse voor een inkoopactie hovenier.

Op de diverse werkzaamheden die door een hovenier uitgevoerd zouden kunnen worden is door de ruime meerderheid van de leden ingevuld dat er geen interesse voor is. Slecht 5 leden geven aan dat onderdelen ‘absoluut interessant voor hen zijn’. Dit beperkte aantal geeft geen mogelijkheden om daarin vanuit de bewonersvereniging iets te ondernemen t.a.v. gezamenlijke inkoop.

Wel blijkt dat een viertal hoveniers (zeer) tevreden klanten kennen. Het gaat hierbij om Hoveniersbedrijf Bartelds (www.bartelds.nl), Van Dijk tuinen uit Groningen (www.vandijktuinengroningen.nl), Hovenier Westerkwartier (www.boomkwekerij-westerkwartier.nl/hoveniersbedrijf-westerkwartier) en KBF (Klussen bedrijf Frederiks, www.kbfrederiks.nl).

De commissie inkoop zal i.v.m. de beperkte interesse deze inkoopactie niet verder uitwerken.

Leenauto

Van de bijna 100 reacties op deze vraag in de enquête van februari 2016, is slecht een heel klein deel geïnteresseerd in deze vorm van ‘groen vervoer’. Het idee wordt wel positief ontvangen maar op dit moment heeft men geen behoefte aan deze nieuwe flexibele vorm van ‘autobezit’. Veelal omdat er al een tweede auto is of omdat nog niet bewezen is dat het leenauto concept ook werkt. ‘Kip-ei’ vraagstuk.

Wel blijkt Snappcar (www.snappcar.nl) bekend bij een aantal bewoners. Deze vorm van ‘lenen van een auto’ zou je eens kunnen bekijken.

De commissie ziet af van verder invulling geven aan dit concept. In ieder geval voor dit moment.

 

2015

Schilderwerk

Uit de enquête blijkt dat er enig animo is om de buitenkant van de huizen te laten schilderen binnen afzienbaar termijn. Echter qua aantal en spreiding over de wijk levert dit onvoldoende aanknopingspunten op om een gezamenlijke inkoopactie richting aanbieders te ondernemen.

Wel zijn er twee schilders die meerdere positieve reviews hebben gekregen van onze leden en dus aanbevelingswaardig zijn: Nieuwenhuis uit Franeker en Peter’s Schilderbedrijf uit Yde.

Leden van de Vereniging Eigen Huis kunnen ook deze deskundigen het aanbesteden van het schilderwerk laten doen. Voor meer informatie zie https://www.eigenhuis.nl/collectieve-inkoop-schilderwerk of kijk op deze onafhankelijke adviespagina https://www.verbouwkosten.com/schilderwerk

CV/WTW onderhoud

Deze inkoopactie loopt nog steeds. Meer informatie over deze actie vind je op https://bewonersvereniging-terborch.nl/commissie-inkoop/inkoopactie-cv-wtw-onderhoud/ daar is ook de informatie over aanmelding opgenomen.

Zonnepanelen (versie 2015)

Met leverancier Arends is een aanbieding aan de leden van de bewonersvereniging gedaan. Van deze aanbieding hebben 14 bewoners gebruik gemaakt. Hierdoor werd een korting van 7% (de hoogst mogelijke) gerealiseerd. Naar aanleiding van dit succes zal, na evaluatie over de leverancier, Het plan is in 2016 weer een inkoopactie Zonnepanelen te organiseren

Kerstkaarten

In samenwerking met Natuurmonumenten is leden een korting gegeven op kerstkaarten van Natuurmonumenten. Deze waren af te halen bij de Onlanderij.

Reacties zijn gesloten.