Commissie Jeugd

Het doel van de commissie jeugd is om met name voor de wat oudere jeugd activiteiten te organiseren. Vooral voor deze groep, vanaf 12 jaar, willen wij graag in kaart brengen en nagaan waar zij behoefte aan hebben. Het is een uitdaging om met deze groep kinderen in gesprek te komen en te ontdekken wat hun interesses en wensen zijn.

Robin Geertsma is als jongerenwerker door de gemeente Tynaarlo aangesteld en gaat samen met ons kijken hoe wij deze groep kunnen bereiken.

Samen met de jeugd bedenken en organiseren van activiteiten.

De jeugdcommissie heeft het initiatief genomen om, bij de jeugd in Ter Borch betrokken partijen in een periodiek overleg om tafel te gaan en onderwerpen te bespreken die de jeugd aangaat. Om zo te achterhalen wat er speelt bij de jeugd in onze wijk.

Betrokkenen partijen bij deze overleggen zijn OBS Ter Borch, CBS de Rietzanger, Skid kinderopvang, gemeente Tynaarlo, Politie, Natuurmonumenten (Onlanderij) en natuurlijk de commissie jeugd van de bewonersvereniging Ter Borch.

Initiatief nemen tot en organiseren van activiteiten doen we samen. Dat wil zeggen, met elkaar! Heb je een leuk idee, wil je iets leuks organiseren of vrijwilliger zijn bij een van onze activiteiten laat het ons dan weten.

De commissie bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Cristien van der Woude
Mareke Miedema

Ideeën en voorstellen kun je mailen naar: jeugd@bewonersvereniging-terborch.nl

Reacties zijn gesloten.