Wat is de voortgang, meer details……

Update van CPZ

7 april 2016: 20160407 Commissie Publieke Zaken

21 mei 2016: 20160521 Commissie Publieke Zaken

 

Persbericht door bewonersvereniging CPZ 20160111 Gemeente Tynaarlo neemt stadse verkeersproblemen Ter Borch niet serieus met daaropvolgende reacties van de pers

 

Communicatie naar de gemeente en/of fracties

20150618 Notitie Ter Borch bewonersvereniging

20160222 Brief aan collega Tynaarlo – bestemmingsplan toezegging 3000 extra bewegingen met de reactie van de gemeente 20160226 brief van gemeente over toezeggingen

20161206-inspraak-bv-ter-borch-raadsvergadering-6-12-2016

 

Achtergrond documenten inzake bestemmingsplannen

Verkeersonderzoeken:

Publieksversie verkeersonderzoek Ter Borch;

https://www.tynaarlo.nl/gemeente/publicaties/nieuws/resultaten_verkeersonderzoek_ter_borch

Huidige bestemmingsplannen

https://www.tynaarlo.nl/wonen_en_leven/wonen_en_(ver-)bouwen/ontwikkelingen_ter_borch/

Ontvangen informatie

20150430 inloopavond toelichting

201509 MEMO Visie op ontwikkelingen Ter Borch

20150313 Info centrumplan Eelde versus entreegebied Ter Borch

juli 2012 onderzoek naar winkelbehoefte Ter Borch Ontwikkelingsrichting winkelstructuur gemeente Tynaarlo met brief van de gemeente Brief ontwikkelingsrichting Winkelstructuur

april 2016 onderzoek supermarkt 2015.A.572 Ballast Nedam, Tynaarlo-Ter Borch DPO en effecten (eindrappor…

 

Bestemmingsplan Entréegebied Ter Borch

 

Bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch (rest)

Uitleg door gemeente over dit bestemmingsplan Nota inspraak en overleg bp eelderwolde ter borch

Voorontwerp bestemmingsplan 20160308 pnt 9 bijlage 3 voorontwerp bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch totaal

Bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch 2016 https://www.tynaarlo.nl/gemeente/publicaties/bestemmingsplannen_en_omgevingsvergunningen/ontwerpbestemmingsplan_eelderwolde_ter_borch_/

Zienswijze ingediend door de bewonersvereniging 20160426 Zienswijze Ontwerp Bestemmingsplannen Ter Borch

Bestemmingsplan Crematorium

Zienswijze ingediend door de bewonersvereniging 20151106 Zienswijze Crematorium van Bewonersverening Ter Borch

Reactie van gemeente op ingediende zienswijze van de bewonersvereniging Brief reactie zienswijze crematorium

Bestemmingsplan Rietwijk Noord

Toelichting op bestemmingsplan Toelichting ontwerp-bestemmingsplan Ter Borch Rietwijk noord

Reacties zijn gesloten.