30 april informatie avond door gemeente

Afgelopen maanden is de Commissie ‘Publieke Zaken’ van de bewonersvereniging met de gemeente in gesprek geweest over de plannen die de Gemeente met de wijk heeft.

Op verzoek van de gemeente delen we onderstaand bericht met u.

gemeente tynaarlo logo

“De gemeente krijgt de laatste tijd regelmatig signalen binnen dat er behoefte is aan meer informatie over wat er allemaal in de wijk gebeurt. In het kennismakingsgesprek met de Bewonersvereniging Ter Borch werd dat nogmaals bevestigd. Daarom wil de gemeente u meenemen in de huidige stand van zaken rondom de belangrijkste ontwikkelingen in de wijk. U ontvangt via de post nog een uitnodiging en een informatieblad van de gemeente.

U bent van harte welkom tijdens de inloopavond op donderdagavond 30 april 2015 in de MFA Borchkwartier. Tussen 19:00 en 22:00 uur zijn er deskundige medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen over de lopende ontwikkelingen in Ter Borch en Kranenburg Zuid te beantwoorden. Er is geen plenaire presentatie, dus u kunt op het door u gewenste moment binnenlopen.

De gemeente wil u op dit moment vooral voorzien van de beschikbare informatie over de lopende ontwikkelingen. De inloopavond heeft dus niet het karakter van een inspraakmoment. Wat de gemeente wel doet is (wanneer het al bekend is) aangeven of, wanneer en hoe u uw mening kunt delen over de ontwikkelingen.

Als u niet in de gelegenheid bent om langs te komen kunt u uw vragen natuurlijk ook stellen via de mail (info@tynaarlo.nl) of telefonisch via 0592-266 662.”

20150430 inloopavond uitnodiging

20150430 inloopavond toelichting

Reacties zijn gesloten.