Bestemmingsplan Crematorium ligt ter inzage.

Het bestemmingsplan voor het crematorium ligt sinds 2 oktober ter inzage op het gemeentehuis. 

De gemeente meldt: “In het bestemmingsplan wordt ook ingegaan op de verkeersaspecten. Er is een vergelijking gemaakt tussen de hoeveelheid verkeer die het huidige bestemmingsplan (woningen) met zich mee zou brengen en de hoeveelheid verkeer die het crematorium met zich mee brengt. De verkeersbelasting in de nieuwe situatie is minder. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt dit nader toegelicht.”

Reacties zijn gesloten.