Bestemmingsplan ‘Supermarkt’ ter inzage gelegd

De gemeenteraad heeft op 16 mei 2017 het bestemmingsplan en het voorlopig ontwerp van het bouwplan voor de supermarkt Ter Borch vrijgegeven voor inspraak en overleg. Het bestemmingsplan c.a. ligt vanaf 2 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Lees verder onder deze tekening van de initiatiefnemers.Het bestemmingsplan treft u hierbij aan. Deze bestanden en o.a. de onderzoeksrapporten, het voorlopig ontwerp van het bouwplan en voorlopig kap- en herplantplan kunt u ook rechtstreeks inzien en downloaden via de onderstaande link:

https://www.tynaarlo.nl/gemeente/publicaties/bestemmingsplannen_en_omgevingsvergunningen/

 

Voor de mogelijkheden voor het indienen van een zienswijze verwijzen wij u naar de eveneens bijgevoegde publicatie.

Erratum toelichting bestemmingsplan inzake geluid

NL.IMRO.1730.BPSupermarktTBEW-0201

Publicatie voorontwerp ter inzage

regels_NL.IMRO.1730.BPSupermarktTBEW-0201

tekst_NL.IMRO.1730.BPSupermarktTBEW-0201

 

Nog even teruglezen wat er ook al weer heeft gespeeld. Kijk dan op https://bewonersvereniging-terborch.nl/commissie-publieke-zaken/supermarkt-beslissende-fase-gemeenteraad/

Reacties zijn gesloten.