Bestemmingsplan ‘Ter Borch’ – reactie op ingediende vragen en bezwaren

Na de reactietermijn die staat voor het indienen van een ‘zienswijze’ (reactie op ontwerp bestemmingsplan), heeft de gemeente haar antwoorden geformuleerd. Wil je weten wat er in staat, kijk dan verder.

Er zijn door 8 personen/organisatie reacties op het ontwerp bestemmingsplan ingediend. Alle ontvangen reacties zijn in deze bijlage van commentaar voorzien.

Omdat de bewonersvereniging niet tevreden is, zullen wij (de commissie publieke zaken) inspreken tijdens de komende raadsvergadering waarin dit bestemmingsplan wederom op de agenda staat.

Dit bestemmingsplan bevat NIET de supermarkt. Deze loopt wel op dit moment ook maar is NIET in dit bestemmingsplan opgenomen. Dit bestemmingsplan heeft als voornaamste aandachtspunt de verkeersveiligheid (en dan met name rond de scholen).

Kijk hier voor het document 20160629 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch

Reacties zijn gesloten.