Bewonersvereniging in de pers

Begin november heeft de bewonersvereniging een brief (zienswijze) gestuurd aan de gemeente naar aanleiding van de procedure die is gestart voor de wijziging van het bestemmingsplan voor het crematorium. Dit hebben we gedaan omdat wij vinden dat er nog onvoldoende visie is op het totaal van alle ontwikkelingen in de wijk om met individuele projecten te beginnen. In de zienswijze is er wederom gevraagd naar een scherpere totaalvisie op onze wijk.

Naar aanleiding van de zienswijze heeft de Dorpsklanken een artikel geplaatst in haar editie van 18 november. In dit artikel geeft Dorpsklanten haar mening over de situatie. Naar aanleiding van dit artikel heeft het Dagblad van het Noorden (regio Drenthe) contact met ons opgenomen. Lees hier het artikel uit de Dorpsklanken, Vervolgens is er interview geweest en heeft Dagblad van het Noorden een online artikel én een artikel in de krant geplaatst. Hierin is aandacht gegeven aan de zorgen en inzet van de bewonersvereniging om in contact te blijven met de gemeente en invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen in de wijk.  lees hier het artikel van het Dagblad van het Noorden.

Op 8 december is, naar aanleiding van een brief van de VVD, tijdens de raadsvergadering over de situatie in Ter Borch gesproken.
Alle raadsvergaderingen zijn online te volgen en ook terug te zien. De vergadering van 8 december kun je bekijken op de website van de gemeente https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/08-december/19:00 (agendapunt 7)

Naar aanleidingen van de artikelen ontstaan er ook contacten met andere wijkverenigingen die te maken hebben met verkeersvraagstukken rondom onze wijk. Zo breidt het netwerk van de vereniging zich steeds meer uit. Binnenkort volgt een nieuw bericht met de stand van zaken rondom de ontwikkelingen in de wijk.

Zie ook hier het eerdere nieuwsitem over de brief.

www.overheid.nl – Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de buurt? Meld je aan bij de nieuwsbrief van www.overheid.nl. Je kunt je abonneren op allerlei informatie die betrekking heeft op jouw gebied, bijvoorbeeld straal van 1500 meter rondom een bepaalde postcode. Dit is zelf in te stellen.

Reacties zijn gesloten.