Bewonersvereniging deelt verontwaardiging over houding gemeente en geeft toelichting

De Bewonersvereniging staat voor open communicatie tussen gemeente en bewoners. Dat blijkt ondanks verwoede pogingen de gemeente niet aan te spreken. 

 

De door de Bewonersvereniging (en vele anderen) ingediende zienswijze op een wijziging van het bestemmingsplan (in dit geval over de supermarkt) werd vrijwel onbeantwoord gelaten. In de Raadsvergadering van 21 november hebben we daar de gemeente op gewezen zonder bevredigend resultaat.

Daarom hebben we vandaag alle fracties de volgende informatie verzonden (zie bijlage) waarin inspreker namens de bewonersvereniging Marcel Dol aangeeft “Op dinsdag 21 november heeft u in de raadsvergadering gesproken over het bestemmingsplan voor een supermarkt in Ter Borch. Namens de Bewonersvereniging heb ik ingesproken en was ik zeer verontwaardigd over de reacties van beide wethouders:
– Wethouder Van Dijk gaf aan dat alle vragen uit de ingediende Zienswijze wel degelijk beantwoord zijn in de Nota inspraak en overleg. Ik heb als bijlage onze Zienswijze en separaat aan mijn email de Nota toegevoegd, ik wil u vragen of u de antwoorden op onze vragen wél kunt vinden.

– Wethouder Hofstra gaf aan dat het bestemmingsplan van de supermarkt ‘ontrafeld’ moet worden van verkeersnorm van 6.000 verkeersbewegingen per dag. Door de verkeersmaatregelen bij de scholen kan de status aparte van de Borchsingel opgeheven worden. De norm van 6.000 verkeersbewegingen bij de scholen uit het Verkeersbesluit uit 2016 kan geschrapt kan worden, de nieuwe maximum capaciteit wordt 20.000 verkeersbewegingen per dag.

Hieronder zal ik aangeven waarom ik zeer verontwaardigd ben over deze laatste uitspraak, omdat deze past in het financieel gedreven beleid van wethouder Hofstra om de Borchsingel te veranderen van een rustige wijkontsluitingsweg in een drukke verkeersader.”

De rest van het betoog en de bijlagen vind je via onderstaande links.

Melkkoe Ter Borch maakt van Borchsingel een drukke doorgaande weg

Definitief_ Notitie inspraak- en overleg coördinatieregeling bouw supermarkt aan de Borchsingel in Eelderwolde_ 6 november 2017 Melkkoe Ter Borch maakt van Borchsingel een drukke doorgaande weg

 

Reacties zijn gesloten.