Gemeenteraad bespreekt supermarkt in Ter Borch

Op de website van de gemeente staat: “Het college van B&W gaat de gemeenteraad op 10 mei 2016 voorstellen om de procedures voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan in gang te zetten om het entreegebied van de wijk Ter Borch te ontwikkelen. De raad wordt daarnaast gevraagd kaders vast te stellen voor deze planontwikkeling, waarbij bewoners van de wijk een belangrijke rol gaan spelen. …..”

Lees verder op de pagina van de gemeente.

https://www.tynaarlo.nl/proces_op_gang_voor_entreegebied_ter_borch/

In de tekst wordt een aantal malen melding gemaakt dat bewoners hier bij betrokken worden. Er zijn op dit moment bij de bewonersvereniging nog geen concrete afspraken bekend over de manier waarop deze betrokkenheid vorm krijgt.

PS De pagina is niet langer op de website van de gemeente beschikbaar. Ook is het onderwerp om ons onbekende reden niet tijdens de 10 mei vergadering besproken. Het lijkt er op dat het op de komende raadsvergadering van 31 mei wordt geagendeerd.

Reacties zijn gesloten.