Informatie zienswijze herziening bestemmingsplan Ter Borch

Het huidige plan is bijna tien jaar oud en moet wettelijk gezien worden bijgewerkt. De gemeente maakt in dit geval een momentopname van de wijk: de huidige stand van zaken wordt in het nieuwe bestemmingsplan verwerkt.

Het plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan ligt nog tot en met donderdag 28 april 2016 ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het bestemmingsplan hier tijdens openingstijden inzien. En wanneer u vooraf een afspraak maakt, kunt u het ook buiten kantooruren inzien. Het ontwerp is verder in te zien via:
of
Het planID is: NL.IMRO.1730.BPTerBorch2016EW-0301.
Het vorige plan inzien
Als u wilt weten hoe dit plan staat ten opzichte van de andere plannen kunt u meer informatie vinden op deze site van de gemeente. https://www.tynaarlo.nl/wonen_en_leven/wonen_en_(ver-)bouwen/ontwikkelingen_ter_borch/
Zij hebben hier voor onze wijk alle plannen op een rijtje gezet.
Proces
Voor dit definitieve ontwerp was het mogelijk om te reageren op het voorontwerp. Een aantal van deze reacties zijn overgenomen in het definitieve plan. Een overzicht van de reacties van mensen uit de wijk en andere belanghebbenden en de antwoorden van de gemeente staan in de nota ‘Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch’. Het resultaten van het verkeersonderzoek is te vinden op ‘Resultaten verkeersonderzoek Ter Borch’.
Vragen
Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan? Of wilt u het ontwerp buiten openingstijden komen inzien? Neem dan contact op met de medewerkers van team Fysiek Beleid van de gemeente Tynaarlo, tel.nr. 0592–266 662.

Reacties zijn gesloten.