Melding bij gemeente

De bewonersvereniging heeft zich bij de gemeente gemeld.

In een mail heeft de Commissie Publieke Zaken vanavond het college van Burgemeester en wethouders (inclusief alle fractieleden) geinformeerd over haar recente oprichting.

Tevens is gevraagd om, in het kader van de komende raadvergadering, zich uit te spreken over een aantal issues.

De tekst van de mail:

Geachte College van Burgemeester en wethouders,
Geachte fracties van de gemeente Tynaarlo,

Middels deze mail vragen we uw aandacht voor het volgende. Afgelopen 2 Maart is officieel de bewonersvereniging Ter Borch opgericht. Deze vereniging bestaat uit bewoners van Ter Borch (Rietwijk, Tuinwijk, Waterwijk en het Groene Lint) in Eelderwolde. Het is een vereniging met veel enthousiaste bewoners die hart hebben voor de wijk. Een vereniging die wil bijdragen aan een leuke en leefbare wijk. 

Echter, de afgelopen jaren, en vooral de afgelopen maanden, zien we een verschuiving plaatsvinden in onze leefomgeving. Gefragmenteerd zien wij dat er bestemmingen ingrijpend worden gewijzigd dan wel dat er voorstellen liggen om de bestemmingen te wijzigen zonder dat wij als bewoners in een vroegtijdig stadium op de hoogte worden gebracht . Laat staan dat er samen met de bewoners in een open transparant proces tot herontwikkeling wordt gekomen. 

Daarmee komen wij tot de conclusie dat onze woonomgeving langzaam transformeert in een andere omgeving. Een omgeving waar wij als bewoners destijds onze koopbeslissing niet op gebaseerd hebben. Wij als bewonersvereniging maken ons dan ook grote zorgen over onze leefbaarheid en de manier waarom deze transformatie plaats vindt. In de bijgevoegde notitie hebben wij het een en ander verder uitgeschreven om de bovenstaande zorg verder te onderbouwen. Wij vragen u kennis te nemen van onze zorg en dit mee te nemen in uw standpunt ten aanzien van de huidige manier van ontwikkelen. 

Wij zijn graag bereid om met u in gesprek te gaan om het één en ander nader toe te lichten. Voor vragen en nadere kennismaking kunt u contact opnemen met …….

De notitie.

Reacties zijn gesloten.