Update (bestemmings)plan van de gemeente

De Commissie Publieke Zaken (CPZ) van de bewonersvereniging heeft regelmatig overleggen met de gemeente over de ontwikkelingen in en om de wijk. Lees hier de huidige stand van zaken in een update van CPZ 20160407 Commissie Publieke Zaken

De komende 3 weken speelt het herziene bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch. Wat verandert er allemaal en hoe communiceren we dit zo neutraal en compleet mogelijk naar de bewoners. Op basis van de informatie die vanuit de gemeente wordt geleverd en die door de commissie zelf wordt ingewonnen, blijkt er veel te wijzigen. Ook blijven er nog veel vragen over.

Dinsdag 12 april organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst in de Onlanderij over de wijziging van het bestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch. Zie https://bewonersvereniging-terborch.nl/event/uitnodiging-inloopavond-ontwerpbestemmingsplan-eelderwolde-ter-borch/voor meer informatie.

Donderdag 14 april is er in het Borchkwartier (inloop vanaf 19.30) een vervolg bijeenkomst van de vereniging en het ‘juridisch collectief Ter Borch’*. In deze bijeenkomst wordt concreet ingegaan op de juridische stappen die mogelijk zijn tegen de plannen aangaande het in gebruik nemen van de Borchsingel en de aansluiting op de A7.  Over deze bijeenkomst worden de bewoners zeer binnenkort per e-mail geïnformeerd. Houd dus ook je mail in de gaten.

 

* Het juridisch collectief is een bewoners initiatief om met meerdere bewoners gezamenlijk in actie te komen. Wil je meer informatie over het juridisch collectief Ter Borch of ook inschrijven, dan kan je dit collectief bereiken via juridischcollectiefTB@gmail.com. Vermeld je naam, adres en mobiele telefoonnummer (als je wilt worden toegevoegd aan de WhatsApp groep van het collectief).

Reacties zijn gesloten.