Plaatselijke ondernemers presenteren Plan B voor supermarkt Ter Borch

De Raad heeft op 21 november in meerderheid aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in de mening van bewoners. De winkeliers luisteren wel en komen met een plan B. Wat vind jij?

Hoewel de participatie in Zuidlaren door wethouder Hofstra middels een breed draagvlak onderzoek zal worden uitgevoerd, worden wij als bewoners van Ter Borch niet eens fatsoenlijk beantwoord. Gestelde vragen worden naar de mening van de vragenstellers niet beantwoord. Volgens de Raad is het antwoord zoals dat gegeven wordt door de wethouders (VVD en D66) afdoende en zal niet op de specifieke vragen worden teruggekomen.

Het voorstel om tot een objectieve enquête of volksraadpleging over te gaan om te weten wat de bewoners vinden, is door de meerderheid afgewezen. Alleen Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks en Gemeentebelangen wilden objectief kunnen vaststellen wat de houding is ten opzichte van het huidige supermarktplan en de gevolgen ten aanzien van de (verkeers-) veiligheid.

Geen van de door de Bewonersvereniging gestelde vragen heeft een (door ons gevonden) antwoord gekregen. Toelichting (achteraf) zal ook niet gegeven worden. Het College is een vertegenwoordiging van de burgers, gekozen door hen en daarmee voor 4 jaar bij machte verdere meningen te negeren, blijkt in Tynaarlo. Zelfs wordt afgeweken van eigen politieke programma’s.

Wat schetst onze verbazing als blijkt dat de ondernemers van Eelde en Paterswolde wel naar de bewoners(zorgen) rond verkeersveiligheid en uitstraling luisteren en met een plan B komen waarbij:
– de veiligheid rond met name het vrachtverkeer aanzienlijk verbeterd
– de uitstraling ‘vergroend’
– de omvang afneemt (en aansluit bij hun eigen eerdere onderzoek) en daarmee de verkeersdruk.

De ontvangen documenten treft je hieronder aan:

aanbiedingsmail

Plan B – Ter Borch

Plan B situatieschets

1734.0716 Second opinion supermarkt Ter Borch

Wil je jouw mening delen met de gemeente? Mail dan griffie@tynaarlo.nl t.a.v. College en Raadsleden

 

Reacties zijn gesloten.