Vervolg informatiemarkt over toekomst van Ter Borch

Op 30 April heeft de gemeente, op verzoek van de bewonersvereniging, een informatiebijeenkomst georganiseerd om de bewoners te informeren over de toekomst van Ter Borch. In juni is deze informatiemarkt met de gemeente geëvalueerd.gemeente tynaarlo logo

De opkomst van ongeveer 120 man geeft aan dat de informatiemarkt duidelijk in een behoefte heeft voorzien. Uit een enquête van de bewonersvereniging is gebleken dat veel bezoekers het initiatief en de inspanningen van de gemeente waarderen, maar er nog veel vragen onbeantwoord bleven. Het gaat dan met name om vragen over de verkeersdruk op de Borchsingel als deze volgend jaar aangesloten gaat worden op de snelweg A7 en de invloed op het verkeer van de plannen voor een crematorium en supermarkten. De gemeente gaf aan dat zij dit ook als belangrijkste onderwerp van de informatiemarkt hebben ervaren.

Omdat de nieuwe situatie ervoor zorgt dat een eerder verkeerskundig onderzoek niet meer actueel is, laat de gemeente op dit moment een nieuw verkeerskundig onderzoek uitvoeren naar de verwachtte impact van de verschillende ontwikkelingen in de wijk. De uitkomst hiervan wordt na de zomer verwacht. Dit onderzoek gaat een belangrijke rol spelen in de beoordeling van de ontsluiting A7 en de voorstellen voor de komst van twee supermarkten en het crematorium. Voor de bewonersvereniging is het een belangrijk uitgangspunt voor onze gesprekken met de gemeente.

Tijdens de evaluatie met de gemeente kwam naar voren dat het bestemmingsplan van de wijk Ter Borch in 2016 aan een herijking toe is. Deze herijking wil de bewonersvereniging aangrijpen om de gemeente er toe te bewegen om snel te komen tot een nieuwe visie op de wijk en daarmee het Masterplan Ter Borch uit 2002 (http://tinyurl.com/nbmr272) te updaten.

In het evaluatiegesprek met de gemeente is aangegeven dat de bewonersvereniging behoefte heeft aan duidelijkheid over de invloed die bewoners kunnen hebben op de verschillende ontwikkelingen. Met de gemeente is daarom afgesproken dat ze een overzicht maken van de tijdslijnen en besluitvorming procedures van de belangrijkste ontwikkelingen in de wijk. Het artikel van de gemeente met de meest recente stand van zaken van de ontwikkelingen is hier te vinden.

In september heeft de bewonersvereniging een nieuwe afspraak met de gemeente, verwacht wordt dat de uitkomst van het verkeersonderzoek dan duidelijk is en met hen besproken wordt.

 

 

Reacties zijn gesloten.