Gemeenteraad: Supermarkt in Ter Borch staat op de agenda

di
10
mei2016

Wat komt er op de bewoners van Ter Borch af?

Vanaf 20.00

Locatie: Raadhuis in Vries

kornoeljeplein 1, vries

Het college van B&W gaat de gemeenteraad op 10 mei 2016 voorstellen om de procedures voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan in gang te zetten om het entreegebied van de wijk Ter Borch te ontwikkelen. De raad wordt daarnaast gevraagd kaders vast te stellen voor deze planontwikkeling, waarbij bewoners van de wijk een belangrijke rol gaan spelen.

Het college heeft overeenstemming bereikt met de VOF Ter Borch (Heijmans Vastgoed en Hollestelle Vastgoedontwikkeling) over een initiatief voor een supermarktontwikkeling aan de noordzijde van de Borchsingel in Eelderwolde. Dit betekent dat, na goedkeuring van de raad, een proces in gang gezet kan worden in samenspraak met de bewoners van de wijk. Door hen in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de uitwerking van het initiatief verwacht het college dat er een plan komt dat breed gedragen wordt.

Veel aandacht voor verkeer
Bij de ontwikkeling van het plan speelt de verkeersveiligheid een belangrijke rol. Er zullen aanpassingen nodig zijn aan de openbare infrastructuur om de verkeersveiligheid te borgen en een goede doorstroming van het verkeer te krijgen. Ook bij dit aspect worden de bewoners van de wijk nauw betrokken.

Uitwerking van het plan samen met inwoners
Wanneer de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college, volgt een eerste bijeenkomst. Hier presenteren de initiatiefnemers een eerste grove opzet voor het stedenbouwkundig ontwerp -ook wel vlekkenplan genoemd- dat past binnen de kaders die de gemeenteraad meegeeft. De bezoekers kunnen hierop reageren en meedenken over het verdere ontwerp. De opbrengst van deze sessie wordt verwerkt in het bouwplan en het bestemmingsplan. Die plannen worden in een tweede bijeenkomst gepresenteerd en besproken. Na beoordeling en verwerking van de reacties en ideeën die hierop volgen, rondt de gemeente de plannen af en geeft ze vrij voor inspraak. Meer informatie over de planning en een uitnodiging voor de eerste avond volgt nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen.

Download evenement naar agenda

Reacties zijn gesloten.