Ledenvergadering

ma
07
mrt2016

Vanaf 20.00 Tot 22.00

Bij een vereniging hebben leden inspraak. Deze inspraak wordt mogelijk in de ledenvergaderingen.

Bewonersvereniging Ter Borch heeft 2 ledenvergaderingen. Een vergadering in november en in maart.

Vaste agenda onderdelen zijn:

november: jaarplannen commissies, begroting, vaststelling lidmaatschapscontributie komend jaar.

maart: jaarverslag vaststelling, verslag kascommissie met decharge bestuur

Download evenement naar agenda

Reacties zijn gesloten.