Nieuwsbrief van gemeente over Ter Borch

De gemeente heeft een aparte nieuwsbrief voor Ter Borch. Vandaag (11-11-2016) is een nieuwsbrief naar de aangemelde adressen gemaild. Hier vind je deze nieuwsbrief.terborch

(wil je zelf direct de nieuwsbrief ontvangen, meld je dan aan via http://www.terborch.info/nieuws/nieuws)

In deze nieuwsbrief…

De VOF Ter Borch (Heijmans Vastgoed en Hollestelle Vastgoedontwikkeling) gaat een middelgrote supermarkt ontwikkelen op de hoek van de Ter Borchlaan en Borchsingel. De gemeente heeft de kavel aan de ontwikkelaar verkocht, nadat de gemeenteraad in juni dit jaar de kaders vaststelde voor de verdere ontwikkeling van het entreegebied. De raad wil dat de bewoners van Ter Borch nauw betrokken worden bij de plannen. Daarom kunnen zij, voordat de formele procedure van start gaat, meedenken over het stedenbouwkundig ontwerp en het beeldkwaliteitsplan. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de eerste informatiebijeenkomst over de supermarkt en andere actuele zaken die in Ter Borch spelen.

Informatiebijeenkomst supermarkt

Tijdens en na de eerste informatieavond op 12 september 2016 zijn veel vragen, opmerkingen en suggesties binnengekomen naar aanleiding van de plannen van de projectontwikkelaar. Ze zijn gebundeld in een notitie en voorzien van de reactie van de projectontwikkelaar en het college van B&W van de gemeente Tynaarlo, vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheid. Open hier de notitie.

Verkeerstellingen op de Borchsingel

In de Borchsingel zijn zes permanente telpunten aangebracht. Met deze telpunten registreren en meten we het verkeer 24 uur per dag, zeven dagen per week. We tellen het aantal voertuigen en we meten de gereden snelheden.

Telpunt 1 tussen de Groningerweg en de Ter Borchlaan
Telpunt 2 tussen de Woldsingel en Zweerdeneiland
Telpunt 3 tussen de Oeverlibel en Hayo Ripperdalaan
Telpunt 4 tussen de Vuurjuffer en Bruilwering
Telpunt 5 tussen de Madijk en de inrit naar hotel Van der Valk
Telpunt 6 tussen de N372 en de inrit naar hotel Van der Valk

De tellers worden wekelijks op afstand uitgelezen. De gegevens publiceren we in de vorm van twee kaarten eens per twee weken op www.terborch.info. Op de ene kaart is het werkdaggemiddelde te zien, dat is het gemiddelde van alle metingen op werkdagen in de afgelopen twee weken. De andere kaart toont het gemiddelde aantal voertuigen op werkdagen tijdens het drukste uur. Het drukste uur is van 08.00 – 09.00 uur. Deze tijd is ook gekozen omdat in dit uur kinderen naar de scholen gaan. De cijfers bij de telpunten 5 en 6 betreffen de vervoersbewegingen in verband met de bouwactiviteiten bij het hotel en het bouwrijp maken van Rietwijk Noord.

Nulmeting
De metingen zijn te beschouwen als een nulmeting. Zichtbaar is wat nu op de Borchsingel rijdt. Als de aansluiting op de N372 (rotonde bij het Transferium) klaar is, kunnen we meten wat de gevolgen zijn van deze aansluiting.

Aansluiting Borchsingel op N372

De Borchsingel wordt naar verwachting eind november aangesloten op de N372 (rotonde bij het Transferium). Dit is later dan aanvankelijk gepland. Belangrijke reden voor de latere aansluiting is het feit dat er momenteel verkeerstellingen gehouden worden, die we als een nulmeting beschouwen. Daarnaast konden de afgelopen weken grondtransporten zonder hinder voor het verkeer uitgevoerd worden van Rietwijk Noord naar Business Park Ter Borch.

Reacties zijn gesloten.