Reactie op zienswijzen supermarkt en verkeersveiligheid Ter Borch in raadsvergadering 21 november

Op 21 november zal de gemeenteraad met het collega de supermarkt voorstellen en reacties op de ingediende zienswijzen behandelen. Bij ‘meer lezen’ vind je alle vergaderstukken.

 

Wil je de gemeenteraadsvergadering bijwonen, dan kan je plaatsnemen op de publieke tribune. De vergadering begint om 20.00 en ‘Bestemmingsplan Ter Borch’ is agendapunt 15.

pnt 15 Raadsvoorstel en -besluit bestemmingsplan en bouwplan supermarkt; ontwerp ter inzage

pnt 15 bijlage 2 def. Notitie inspraak- en overleg bouw supermarkt borchsingel

pnt 15 bijlage 3 Herinrichting Borchsingel; profielen

pnt 15 bijlage 3a Herinrichting Borchsingel; situatie

pnt 15 bijlage 3b Herinrichting Borchsingel; wandel- en fietspad

pnt 15 bijlage 3c Borchsingel

pnt 15 bijlage 3d Borchsingel – nieuwe situatie

pnt 15 bijlage 4 Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.beoordeling supermarkt Ter Borch

pnt 15 bijlage 5a Watervergunning Noorderzijlvest

pnt 15 bijlage 5b AG17150 NO asbest Ter Borchlaan-Ter Borchsingel Eelderwolde

pnt 15 bijlage 6 Regels voorontwerp

pnt 15 bijlage 6a Toelichting voorontwerp

pnt 15 bijlage 6b Verbeelding voorontwerp

pnt 15 bijlage 6c Bijlagen toelichting

pnt 15 bijlage 6d Erratum toelichting bestemmingsplan inzake geluid

pnt 15 bijlage 7; Voorlopig ontwerp bouw supermarkt

Wil je de gemeenteraadsvergadering thuis bekijken, dan kan dat live via deze koppeling https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/21-november/20:00

Reacties zijn gesloten.