Tijdelijke wegversmalling en verbod voor zwaar verkeer op brug Woltsingel

De brug in de Woltsingel in de Waterwijk in Ter Borch mag niet langer door zwaar verkeer gebruikt worden. Dat heeft de gemeente na inspectie van de brug besloten. Er zitten scheuren in het brugdek die door een specialist zijn onderzocht. Uit diens berekening blijkt dat de brug niet aan de eisen voldoet voor zeer zwaar verkeer.

Daarom geldt er op de brug vanaf vandaag een verbod voor vrachtwagens die zwaarder zijn dan 17 ton. Daarnaast is er een wegversmalling, zodat er maar één vrachtwagen tegelijk op de brug kan rijden. Gewoon personenvervoer, pakketbezorgers, vuilniswagens, verhuiswagens en hulpdiensten kunnen zonder enig risico gebruik maken van de brug. Deze maatregelen gelden totdat het brugdek gerepareerd is. De gemeente laat op dit moment bekijken hoe dat het beste kan gebeuren. Vervolgens wordt onderzocht hoe de scheuren in het brugdek zijn ontstaan.

Dat er scheuren in het brugdek zitten, is al langer bekend. Tijdens een inspectie in 2012 zijn deze voor het eerst gezien. Een ingenieursbureau berekende toen dat deze geen invloed hadden op de sterkte van de constructie. Op basis hiervan was het toentertijd niet nodig om maatregelen te nemen.

Aan de andere bruggen in de Waterwijk zijn geen schades geconstateerd. De gemeente neemt echter geen enkel risico en laat ook alle andere bruggen in de waterwijk doorrekenen. In afwachting van die uitkomsten geldt er op drie andere -nagenoeg identieke- bruggen vanaf vandaag ook een gewichtsbeperking. Het gaat om de bruggen tussen het Weemhofseiland en het Warmoltseiland, het Scheperseiland en het Neerwoldeiland en de brug tussen het Zweerdeneiland en de Bakkerslaan.

https://www.tynaarlo.nl/actualiteiten/tijdelijke-wegversmalling-en-verbod-voor-zwaar-verkeer-op-brug-woltsingel

Reacties zijn gesloten.