UITNODIGING INFOAVOND GEBIEDSVISIE DE ONLANDEN

Het natuurgebied De Onlanden, is in de korte tijd dat het bestaat, een belangrijk gebied geworden voor natuur en recreatie. Het succes van dit natuurgebied vraagt om een gebiedsvisie voor de komende 18 jaar. In de afgelopen periode hebben de terreinbeheerders samen met tal van andere belangengroepen deze visie vorm gegeven. Zij willen u graag informeren over deze gebiedsvisie. Deze inloopavonden vinden plaats op drie verschillende data; 9 mei De Onlanderij Eelderwolde, 15 mei Café Ensing Peize en 16 mei in Het Rode Hert in Roderwolde. De infoavonden starten om 19.00 en eindigen om 21.30 uur.

De Onlanden hebben zich ontwikkeld tot een waardevol natuurgebied met de functie waterberging. Veel dieren en mensen weten het gebied te waarderen. Naast de waarde voor natuur herbergen De Onlanden ook cultuurhistorische waarde. De ontwikkelingen in de Onlanden vragen om keuzes voor de lange termijn. Daarom hebben de gebiedsbeheerders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Groninger landschap en het Drents landschap besloten een gebiedsvisie op te stellen voor de komende 18 jaar. Er is gekozen om 4 centrale thema’s uit te lichten namelijk; moeras en successie, cultuurhistorie, recreatie en invasieve soorten. Op de infoavonden willen de terreinbeheerders u graag verder informeren over deze visie. Daarnaast zijn de terreinbeheerders ook benieuwd naar u mening en gaan daar graag met u over in gesprek.

Via de onderstaande link willen we u vragen de Natuur Enquête over De Onlanden in te vullen.

https://nl.surveymonkey.com/r/TTRYTSM

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Bart Zwiers, telefoon (06) 55825103

 

Reacties zijn gesloten.