Nieuw vergadermodel voor gemeenteraad Tynaarlo

Op 13 september start de gemeenteraad met een nieuw vergadermodel. Het nieuwe vergadermodel bestaat uit twee delen. een Besluitblok en een Bespreekblok.

Uit de gemeentepagina Tynaarlo:

Om 20.00 uur is het Besluitblok aan de orde en wordt vergaderd over de raadsvoorstellen waarover de raad diezelfde avond een besluit kan nemen. Er vindt alleen besluitvorming plaats en geen debat. Het besluitblok omvat een aantal vaste agendapunten: de lijst met ingekomen stukken; de gemeenschappelijke regeling; het vragenrecht van raadsleden; de mededelingen van het college; informatie vanuit het college aan de raad en brieven. Ook komen in dit blok de voorstellen aan de orde waarover in de/een vorige vergadering in het bespreekblok is vergaderd.

Na het Besluitblok is er een schorsing tot 20.45 uur. Dan begint het Bespreekblok. Dit blok begint met een mogelijkheid voor burgers om in te spreken op de voorstellen die daarvoor aangewezen zijn. De raadsvoorstellen die in het Bespreekblok aan de orde zijn, zijn bedoeld om de besluitvorming van de raad voor te bereiden of dragen anderszins bij aan de volksvertegenwoordigende, de kaderstellende of controlerende rol van de raad. Voorstellen die in het Bespreekblok geagendeerd zijn, kunnen in de daaropvolgende vergadering worden voorgelegd in het Besluitblok. Het kan ook voorkomen dat over een voorstel in het Bespreekblok nog diezelfde avond wordt besloten.

Reacties zijn gesloten.