Reactie op supermarkt plannen geven kan nog tot 2 augustus

In deze fase van de planvorming, is het mogelijk jouw mening over de plannen (wellicht nogmaals) te geven. Alleen als 

je nu opmerkingen indient, krijg je antwoord van de gemeente. Na 2 augustus is geen inspraak en reactie meer verplicht.

De documenten staan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Via onderstaande link kom je direct op de plannen. Niet schrikken want de hoeveelheid is enorm.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1730.BPSupermarktTBEW-0301/t_NL.IMRO.1730.BPSupermarktTBEW-0301.html 

Borchsingelnieuwsituatie2018

De gemeenteraad heeft op 14 juni 2016 besloten om de coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op het project “bouw supermarkt Ter Borch”.

De procedure is inmiddels zover gevorderd, dat het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en andere besluiten in ontwerp voor de vaststelling ter inzage kunnen worden gelegd.

Inhoud.

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende besluiten maken de bouw van een supermarkt met bijbehorende (bouw)werken en parkeervoorzieningen op het perceel Borchsingel 25 te Eelderwolde mogelijk. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in aanpassing van de Borchsingel ter verhoging van de verkeersveiligheid bij de scholen. Voor de supermarkt is een afzonderlijk beeldkwaliteitsplan gemaakt.

Inzien van de stukken.

De onderstaande documenten met bijlagen liggen in ontwerp met ingang van 22 juni 2018 gedurende zes weken voor een ieder tijdens onze openingstijden ter inzage op het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. In die periode is buiten de openingstijden inzage van de documenten na telefonische afspraak mogelijk. Daarnaast kunt u de documenten vanaf 22 juni 2018 gedurende zes weken ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daarbij gebruik maken van het identificatienummer NL.IMRO.1730.BPSupermarktTBEW-0301.

Reacties zijn gesloten.