Bestuur

De organisatie van de “Bewonersvereniging Ter Borch” is samengesteld uit een bestuur en 4 commissies.

Contactgegevens bestuur:

De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door:

  • Marcel Dol (voorzitter en namens commissie Publieke Zaken)
  • Martin Huisinga (penningmeester)
  • Cristien van der Woude (namens commissie Activiteiten)
  • Igor Stalpers-Croeze (ICT)
  • Rowina de Jong (ledenadministratie)

Reacties zijn gesloten.