Bestuur

Het bestuur van de bewonersvereniging Ter Borch bestaat uit de volgende personen:

Marcel Dol Marcel Dol (Voorzitter)
In 2008 ben ik als eerste bewoner in de Otto Cluivinglaan gaan wonen, samen met mijn vriendin en onze vier kinderen. Dit bevalt ons zo goed dat we na 10 jaar binnen onze straat zijn verhuisd, van een 2-onder-1 kap naar een vrijstaand huis schuin aan de overkant.

Omdat Ter Borch een nieuwe wijk is met veel hardwerkende tweeverdieners, vind ik het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het woonklimaat in de wijk. Toen in 2015 de bewonersvereniging werd opgericht heb ik me daarom aangemeld als vrijwilliger voor de commissie publieke zaken. In overleg met de gemeente probeert deze commissie het belang van de bewoners te vertegenwoordigen bij de verdere ontwikkeling van de wijk. Speerpunt hierbij is de verkeersdruk op de Borchsingel, die toeneemt door de aansluiting op de snelweg A7 en de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen zoals het crematorium, Van der Valk, McDonalds en wellicht de supermarkt. Door structureel overleg met ambtenaren, het indienen van zienswijzen op bestemmingsplan wijzigingen en het inspreken bij raadsvergaderingen, hebben we bereikt dat er een maximum aantal verkeersbewegingen op de Borchsingel is ingesteld dat bovendien continu gemeten wordt.

Begin 2018 heb ik de voorzitter functie in de bewonersvereniging overgenomen van oprichter Marcel Ruwiel, die een zeer solide basis voor de vereniging heeft neergezet. Mijn streven is om de succesvolle activiteiten van de vereniging voort te zetten met een gezellige groep vrijwilligers, waarbij het leden aantal gestaag toeneemt in lijn met de groei van de wijk.

Max Kamperman Max Kamperman (Secretaris)
Samen met mijn vrouw Saskia ben ik in 2009 in de Tuinwijk komen wonen. We wonen met zoveel plezier in Ter Borch dat onze verhuizing in 2016, inmiddels met dochter Frederique, ook binnen Ter Borch was. Ik vind het mooi en belangrijk om als bewoners samen op te trekken en zelf een bijdrage te leveren aan een goed woonklimaat. Vanaf de start van de bewonersvereniging heb ik eerst deel uitgemaakt van de commissie Publieke zaken. Op een gegeven moment heb ik de overstap gemaakt naar de commissie Inkoop. En toen er in 2017 nieuwe bestuursleden werden gevraagd, heb ik me aangemeld. Sinds begin 2018 vervul ik dan ook de rol van secretaris.
Martin Huizinga Martin Huizinga (Penningmeester)

Samen met mijn vrouw (Josine) en drie kinderen (Bas, Floor en Tom) woon ik sinds de zomer van 2012 met veel plezier in de Waterwijk. We genieten nog iedere dag van onze mooie wijk en hopen hier nog lang te blijven wonen.

Sinds eind februari 2019 ben ik penningmeester van de bewonersvereniging. Ik heb me hiervoor aangemeld omdat ik het leuk vindt om actief betrokken te zijn bij onze wijk en daarnaast is het ook gewoon heel gezellig. Als penningmeester houd ik me bezig met het beheer van de financiën van de vereniging. Wil je meer over de financiën weten? Mijn emailadres staat bij de contactgegevens of kom eens langs bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Hier presenteren we het jaarverslag over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar.

De organisatie van de “Bewonersvereniging Ter Borch” is samengesteld uit een bestuur en 4 commissies.

Contactgegevens bestuur:

De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door:

  • Marcel Dol (voorzitter en namens commissie Publieke Zaken)
  • Max Kamperman (secretaris en namens commissie Inkoop)
  • Martin Huisinga (penningmeester)
  • Cristien van der Woude (namens commissie Activiteiten)
  • Mareke Miedema (namens commissie Jeugd)
  • Igor Stalpers-Croeze (ICT)
  • Rowina de Jong (ledenadministratie)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.