Commissie Activiteiten

Het doel van de commissie activiteiten is het stimuleren van ontmoetingen tussen de bewoners van Ter Borch. Dit willen we bereiken door het organiseren van activiteiten.

De commissie activiteiten bestaat uit een aantal bewoners van Ter Borch, die het leuk vinden om actief bezig te zijn en het leuk vinden om activiteiten te organiseren voor de wijkbewoners. Bij de uitvoering van de activiteiten vragen wij hulp aan de medebewoners van de wijk.

In de afgelopen jaren zijn er al diverse activiteiten georganiseerd zoals stratenvolleybal, bubbelvoetbal, schoonmaakacties, Koningsdag en de Kerstborrel. Met name de laatste twee zijn erg populair.

Stratenvolleybaltoernooi 2016

De commissie hoopt nog vele jaren door te gaan met het organiseren van activiteiten en het met elkaar in contact komen van de wijkbewoners te stimuleren middels activiteiten.

Ideeën en voorstellen van bewoners ontvangen we graag. Ook het aanmelden om een keer mee te helpen bij de organisatie of uitvoering van een activiteit wordt erg gewaardeerd.

Contact met de commissie gaat via mail naar activiteiten@bewonersvereniging-terborch.nl

De commissie activiteiten bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Louise Kuperus Jij? je bent van harte welkom! Mail ons

activiteiten@bewonersvereniging-terborch.nl 

Reacties zijn gesloten.