Enquête – augustus 2014

Beste bewoners van de Tuinwijk in Eelderwolde,

Wat is het resultaat van de inventarisatie enquête?
Vanaf  16 juni zijn we begonnen met het bij ieder huis aanbellen en verspreiden van de flyer. De enquête werd op 3 augustus gesloten. Er hebben 89 van de 290 ‘woningen’ de enquête ‘geldig’ ingevuld.

Hoe hebben de straten gereageerd?

Straat Aantal huizen Aantal reacties %
Hayo Ripperdalaan 21 9 43%
Jan Woltherslaan 8 2 25%
Willem Plojterlaan 39 15 38%
Samuel Nijsinghlaan 8 2 25%
Cunera van Wahrenlaan 40 11 28%
Theodora Ellentslaan 8 3 38%
Johan van Welveldelaan 43 11 26%
Hendrickjen Hartliefslaan 8 5 63%
Alberdina Beerlinglaan 50 14 28%
Rutger van Dongenlaan 8 1 13%
Otto Cluivinglaan 51 15 29%
Jan Warmoltslaan 6 1 17%

 

 

Vraag Lijkt mij zeker interessant Zou wel eens interessant kunnen zijn Samen is dit Moeten we ons maar niet mee bezig houden
Wat vind je van de mogelijke doelstelling ‘publieke zaken’?
Contact met gemeente 93% 7% 100%
Contact met politie 74% 25% 99% 1%
Wat vind je van de mogelijke doelstelling ‘activiteiten’?
Kinderactiviteit 32% 46% 68% 22%
Bedrijfscontact 14% 44% 58% 42%
Sporten 23% 55% 78% 22%
Garage sale 7% 54% 61% 39%
Wat vind je van de mogelijke doelstelling ‘inkoop’?
Hovenier 19% 49% 68% 32%
Klussen in/om huis 28% 53% 81% 19%
Zonnepanelen 29% 55% 84% 16%
Beveiliging 26% 58% 84% 16%
Kortingsregelingen 35% 52% 87% 13%
Promotie eigen bedrijf 6% 37% 43% 56%

Bij vele vragen zijn aanvullende opmerkingen gemaakt die we aan de betreffende commissies zullen meegeven.

Op de vraag hoe we het best contact met je kunnen houden, heeft bijna 86% aangegeven de voorkeur voor email te hebben. Dat wordt dus ons primaire communicatiemiddel. Heb je nog geen mailadres(sen) doorgegeven? Doe dit dan naar info@bewonersvereniging-terborch.nl of op de website contactpagina.

Op de vraag wie een actieve rol in de bewonersvereniging zou willen hebben, zijn maar liefst 22 namen doorgegeven. Daar zijn we echt super blij mee.

Uiteindelijk hebben op de vraag ‘wil je lid worden’ veel bewoners positief gereageerd.  Al dan niet met een opmerking dat de hoogte van het lidmaatschap vragen opriep. De hoogte van het lidmaatschap zal door de ledenvergadering worden goedgekeurd op basis van een jaarplan met begroting. Het in de vraag gestelde bedrag van € 12,50 is gebaseerd op onze eerste inschatting/verwachting. Bij de oprichtingsvergadering zal het jaarplan, de begroting met de hoogte van de contributie worden voorgesteld.

Reacties zijn gesloten.